Biblical Commentary(Bible study)

EXEGESIS:

INTRODUCTION:

Tämä on kiitospsalmi, jonka on kirjoittanut yksityishenkilö, mutta joka kuitenkin kutsuu yhteisön liittymään mukaan ylistämään Jahvea (v. 3).

Psalmi 34 on yksi monista akrostaattisista psalmeista. Akrostiset psalmit aloittavat ensimmäisen säkeistön heprealaisten aakkosten ensimmäisellä kirjaimella (’Alep) ja jokaisen seuraavan säkeistön seuraavalla aakkosten kirjaimella. Akrostinen malli on yksi heprealaisen runouden useista malleista. Akrostisen psalmin kirjoittaminen vaatii suurta taitoa ja kurinalaisuutta, joten ei ole epätavallista, että psalminkirjoittaja jättää yhden tai kaksi kirjainta väliin, kuten tämä psalminkirjoittaja tekee.

PSALMI 34:1. MINÄ KIITÄN YAHWEH:ia KAIKINA AIKOINA

Kirjoitti Daavid, kun hän teeskenteli olevansa mielisairas Abimelekin edessä, joka ajoi hänet pois, ja hän lähti pois.

1 Minä siunaan Herraa kaikkina aikoina.
Hänen ylistyksensä on aina minun suussani.”

”Daavidin toimesta; kun hän teeskenteli olevansa hullu Abimelekin edessä, joka ajoi hänet pois, ja hän lähti pois”. Tämä on ylikirjoitus, joka tässä tapauksessa sisältää kirjoittajan nimen ja olosuhteet, jotka saivat hänet kirjoittamaan psalmin. Useimmissa psalmeissa on ylikirjoitus. Useimmat tutkijat uskovat, että ylikirjoitukset eivät olleet alkuperäisiä niiden psalmien mukana, joita ne säestävät, vaan ne lisättiin myöhemmin.

Raamattuun ei sisälly tarinaa, jossa Daavid teeskenteli olevansa hullu Abimelekin edessä. 1. Samuel 21:10-15 kertoo Daavidin teeskentelevän mielisairautta Gatin kuninkaan Aakishin edessä. Ainoa Raamatussa mainittu Abimelek, joka eli Daavidin aikana, oli ylipappi (2. Samuel 8:17). On mahdollista, että henkilö, joka on lisännyt kirjoituksen, on vahingossa korvannut Abimelekin nimen Aakishin nimellä – tai se saattaa kuvastaa tapausta, jota ei ole muuten kirjattu Raamattuun. Abimelek tarkoittaa ”kuninkaan isää” tai ”isäni on kuningas”, joten Craigie ajattelee, että se saattaa koskea kaikkia kuninkaita (kuten Aakišia), aivan kuten farao koskee kaikkia Egyptin hallitsijoita.

”Minä siunaan (heprea: barak) Herraa kaikkina aikoina.
Hänen ylistyksensä (heprea: tehillah) on aina oltava suussani.” (v. 1)

Nämä kaksi riviä toistavat samaa ajatusta eri sanoin, kuten monet psalmin jakeet. Tämä on heprealaisen runouden yleisin muoto, ja sitä kutsutaan rinnakkaisuudeksi. Tässä tapauksessa psalminkirjoittaja sanoo, että hänen siunauksensa ja ylistyksensä Jahvea kohtaan on aina aktiivinen – aina läsnä.

Psalminkirjoittaja sanoo, että hän ”siunaa (barak) Jahvea kaikkina aikoina”. Sana barak (siunata) liittyy läheisesti sanoihin berak (polvistua) ja berek (polvi). Kun psalmista sanoo, että hän siunaa Jahvea, barak viittaa siihen, että hän polvistuu Jahvea kunnioittaen osoituksena kunnioituksesta ja ylistyksen ilmaisuna.

Sitten psalmista sanoo: ”Hänen ylistyksensä (tehillah) on aina suussani”. Sana tehillah on läheistä sukua sanalle hallel, joka tarkoittaa ylistystä. Mielenkiintoinen sivuhuomautus: Sanamme halleluja tulee sanoista hallel (ylistys) ja yah (Jahve tai Jumala tai Herra), joten se tarkoittaa ”ylistäkää Herraa.”

PSALMI 34:2. MINUN Sieluni saa kerskua Jahvesta

2 Minun sieluni saa kerskua Herrasta.
Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat.

”Minun sieluni saa kerskua (heprea: halal) Herrassa” (v. 2a). Ajattelemme yleensä kerskailun tarkoittavan liiallisella ylpeydellä puhumista. Emme pidä tällaisesta kerskailusta ja pyrimme välttämään ihmisiä, jotka kerskaavat.

Englanninkielisissä Raamattukirjoissa sanaa kerskailu käytetään sekä positiivisena (kuten tässä jakeessa, jossa psalmisti kerskailee Herrassa tai ylistää Herraa) että negatiivisena (kuten psalmissa 5:5, jossa kerskaileva ei voi seistä Jumalan läsnäolossa – ja psalmissa 75:4, jossa psalmisti sanoo: ”Älkää kerskatko.”

Hepreankielinen sana halal on sukua sanalle hallel, joka tarkoittaa ylistystä–ja halal tarkoittaa ylistystä tai kerskailua. Tässä jakeessa psalmisti sanoo kerskaavansa tai ylistävänsä Jahvea – osoittaen kunnioitusta ja kunnioitusta Jahvea kohtaan. Tällaisessa kerskailussa ei ole mitään itsekästä.

”Nöyrä (heprea: anaw) kuulee sen ja iloitsee” (jae 2b). Sana anaw tarkoittaa nöyrää tai nöyrää. Ajattelemme usein, että tällaiset ihmiset ovat arkoja, mutta Raamattu ei kuvaa heitä niin. Mooses oli nöyrä, mutta seisoi lujasti faraota vastaan johtaakseen Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta. Uusi testamentti kuvaa Jeesusta prausiksi (nöyräksi tai nöyräksi – Matt. 11:29; 21:5), mutta Jeesus asettui hallitsevia voimia vastaan niin päättäväisesti, että ne juonittelivat tappaakseen hänet. Nöyränä tai nöyränä olemiseen, kuten Raamattu sitä kuvaa, kuuluu voiman löytäminen, ei itsestä vaan Herrasta.

Psalmisti sanoo siis, että kun hän ylistää tai kerskaa Jumalassa, nöyrät kuulevat siitä ja iloitsevat. Useimmat meistä ovat kokeneet sen. Kun kuulemme jonkun puhuvan uskostaan Jumalaan, vahvistumme hänen todistuksestaan – ja iloitsemme siitä.

PSALMI 34:3. OI KOROSTA JAHVEA MINUN KANSSANI

3 OI KOROSTA JAHVEA MINUN KANSSANI

3 OI korosta Herraa minun kanssani.
Korostakaamme yhdessä hänen nimeään.

”Oi korosta (heprea: gadal) Jahvea minun kanssani” (v. 3a). Sanalla gadal (suurenna) on useita merkityksiä. Tässä jakeessa psalminkirjoittaja pyytää palvontayhteisöä ylistämään Jahvea yhdessä hänen kanssaan. He voisivat tehdä sen monin eri tavoin, joista monet ovat meille tuttuja. He voisivat laulaa ylistysvirsiä Jahvelle. He voisivat ylistää Herraa rukouksissaan. He voisivat puhua siitä, miten Jahve on ollut heille uskollinen. He voisivat puhua hänen suuresta voimastaan.

”Ylistäkäämme (heprea: rum) hänen nimeään yhdessä” (jae 3b). Sana rum tarkoittaa kohottamista, korkealle nostamista tai korottamista. Kuten edellä jakeen 1 kommenteissa mainitsin, tämän jakeen kaksi riviä tarkoittavat melko lailla samaa asiaa, ja ne ovat esimerkki heprealaisesta runollisesta rinnakkaisuudesta.

PSALM 34:4. HÄN VAPAHTAA MINUT KAIKISTA MINUN PELKOISUUKSISTA

4 Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle,
ja vapautti minut kaikista peloistani.

”Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle ja vapautti minut kaikista peloistani” (heprea: megurah–pelko tai kauhu) (v. 4).

Mielenkiintoista tässä jakeessa on se, että psalmisti ei iloitse vapautumisestaan vihollisista tai sairaudesta. Hän juhlii vapautumista peloistaan tai kauhuistaan. Se ei ole mikään pikkujuttu niille meistä, jotka ovat heränneet yöllä siihen, mitä minä kutsun yökauhuiksi. Kun näin käy, rukoilen vapautusta noista kauhuista ja voin vihdoin nukahtaa. Toisin sanoen Herra on vastannut rukoukseeni vapauttamalla minut peloistani, aivan kuten hän teki psalmistille niin monta vuosisataa sitten. Kun näin tapahtuu, se on valtava helpotus.

PSALMI 34:5-8. He katsoivat häneen ja säteilivät

5 He katsoivat häneen ja säteilivät.
Heidän kasvojaan ei koskaan peittänyt häpeä.

6 Tämä miesparka huusi, ja Herra kuuli häntä,
ja pelasti hänet kaikesta hädästä.

7 Herran enkeli piirittää ne, jotka häntä pelkäävät,
ja pelastaa heidät.

8 Voi maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä.
Autuas on se ihminen, joka turvautuu häneen.

”He katsoivat häntä ja säteilivät” (heprea: nahar) (v. 5a). Sanalla nahar on useita merkityksiä. Se, jota tässä sovelletaan, on säteilevä tai loistava. Psalminkirjoittaja kuvaa ihmistä, joka on etsinyt Herran apua, saanut sen ja kuohuu ilosta.

”Heidän kasvojaan ei koskaan peittää häpeä” (heprea: haper) (v. 5b). Ihmiset, niin silloin kuin nykyäänkin, katsovat ihmisen kasvojen kuvaavan jotakin hänen luonteestaan. Puhumme silmistä ikkunoina sieluumme.

Haper tarkoittaa häpeää, häpeää tai nöyryytystä. Vaikka häpeän kokeminen saattaa tuntua lievältä vastoinkäymiseltä verrattuna kauheisiin fyysisiin sairauksiin tai haavoihin, se sijoittuu korkealle millä tahansa realistisella inhimillisen kärsimyksen asteikolla. Kärsiessään julkisesta nöyryytyksestä ihmiset ovat usein sanoneet: ”Kunpa voisin kuolla” – ja tarkoittaneet sitä.

Psalmisti sanoo, että niiden, jotka katsovat Jahveen, ei tarvitse pelätä, että heidän kasvonsa peitetään häpeällä. Merkittävä osa tätä on se, että henkilö, joka yrittää olla uskollinen Herralle, ei todennäköisesti joudu sellaisten kiusausten uhriksi, jotka johtavat nöyryytykseen. Toinen osa on se, että henkilö, joka tietää anteeksiannon saamisen todellisuuden, selviytyy paremmin nöyryytyksestä kuin henkilö, joka ei usko, että hänelle voidaan antaa anteeksi.

”Tämä köyhä mies (hepreaksi: ’aniy) huusi, ja Herra kuuli häntä ja pelasti hänet kaikesta ahdingostaan” (jae 6). Sana ’aniy tarkoittaa köyhää tai ahdistettua tai sorrettua. Tällaisilla ihmisillä ei ole valtaa, ja he ovat rikkaiden ja vaikutusvaltaisten armoilla.

Toran laki sisälsi määräyksiä köyhien tarpeiden tyydyttämiseksi. Maanomistajia vaadittiin jättämään peltojensa reunat korjaamatta, jotta köyhät ihmiset voisivat siivota nämä pellot ja saada riittävästi ruokaa selviytyäkseen (3. Moos. 19:9-10). Laissa säädettiin myös, että lähin sukulainen voi lunastaa sukulaisensa myymän maan (3. Moos. 25:25), ja siinä vaadittiin perheitä tukemaan vähävaraisia sukulaisiaan (3. Moos. 25:35). Profeetat korostivat huolenpitoa köyhistä ja tuomitsivat leskien ja orpojen huonon kohtelun (Jesaja 1:17, 23; 10:1; Jeremia 5:28; 7:6; 22:3; Malakia 3:5).

Mutta tämä köyhä mies ei luota siihen, että rikkaat ja mahtavat pelastaisivat hänet, vaan vie asiansa Jahven eteen, joka kuulee ja pelastaa hänet.

”Herran enkeli leiriytyy niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa (heprea: hanah) heidät” (jae 7). Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia – ja enemmänkin. Jumala lähetti enkelin ohjaamaan ja varjelemaan Israelia sen matkalla luvattuun maahan (2. Moos. 14:19; 23:20). Enkeli, jolla oli vedetty miekka, toimi Jumalan asiamiehenä ja esti Bileamin tien (4. Moos. 22:22ff). Herran enkeli kosketti Gideonin sauvaa, ”ja tuli nousi kalliosta ja kulutti lihan ja happamattomat leivät” (Tuom. 6:21). Enkelit käyttävät Jumalan voimaa.”

Tässä jakeessa siis Jahven (tai Herran) enkeli ”leiriytyy niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa, ja pelastaa heidät.”

Sana ”leiriytyy (hanah) heidän ympärilleen” on mielenkiintoinen. Se kuvaa enkelin läsnäoloa puskurivyöhykkeenä, joka ympäröi niitä, jotka pelkäävät Herraa – suojellen heitä kaikelta, mikä saattaa uhata heitä.

Tätä ymmärrystä vahvistaa Jahven lupaus Israelille Sakarja 9:8:ssa:

”Minä leiriydyn taloni ympärille armeijaa vastaan,
että kukaan ei kulje sen läpi eikä palaa,
eikä yksikään sortaja enää kulje heidän lävitseen.”

”Voi, maistakaa (heprea: ta’am) ja katsokaa, että Jahve on hyvä.” (jakeessa 8a). Sanaa ta’am käytetään Vanhassa testamentissa tavallisesti viittaamaan fyysiseen makuun, kuten kuvailtaessa mannaa maistuvaksi ”kuin hunajasta tehdyiltä vohveleilta” (2. Moos. 16:31).

Mutta tässä jakeessa psalmisti sanoo, että Jahven hyvyys on niin ilmiselvää, että sen voi kokea aistien, kuten maun, avulla.

”Autuas (heprea: ’eser) on se mies, joka turvautuu häneen” (v. 8b). Sana ’eser tarkoittaa siunattua tai autuaallista tai onnellista. Tässä tapauksessa psalmisti sanoo, että henkilö, joka hakee turvaa tai turvaa Jahveen, on hyvin onnellinen.

Olemme nähneet sen. Tunnemme jumalallisia ihmisiä, jotka kestävät vastoinkäymiset iloisella sydämellä. Olen käynyt ihmisten luona sairaalassa toivoen, että voisin piristää heitä, ja saanut heidät vain piristämään minua. Kyynikko sanoisi, että heidän iloisuutensa on naamio, joka peittää heidän todelliset tunteensa. Kuitenkin ne meistä, jotka tuntevat heidät parhaiten, voivat todistaa, ettei heidän käytöksessään ole mitään teennäistä. Hymy heidän kasvoillaan on heidän iloisen sydämensä tuote.

PSALM 34:9-10. Ei ole puutetta niillä, jotka pelkäävät Jahvea

9 Voi, pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä,
sillä ei ole puutetta niillä, jotka häntä pelkäävät.

10 Nuorilla leijonilla on puutetta ja he kärsivät nälkää,
mutta niiltä, jotka etsivät Herraa, ei puutu mitään hyvää.

”Voi, pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä ei ole puutetta niillä, jotka häntä pelkäävät” (jakeessa 9). Herran pelko sisältää kunnioitusta ja uskoa, jotka johtavat kuuliaisuuteen. Henkilö, joka pelkää Herraa, on kuin henkilö, joka pelkää sähköä, tietäen sekä sen mahdollisuuden siunata, jos sitä käytetään oikein, että vahingoittaa, jos sitä käytetään väärin.

Kirjoittaessani tätä, Floridassa on juuri riehunut hurrikaani, joka katkaisi sähköt suurimmalta osalta floridalaisia. Niistä, joilla ei vieläkään ole sähköä, olen varma, että he kaipaavat sähkön mukana tulevia siunauksia – he haluavat saada sähköt takaisin. Mutta he ovat myös tietoisia siitä, miten vaarallista on käsitellä katkennutta sähkölinjaa. Heidän asenteeseensa kuuluu sellainen kunnioitus, joka pyrkii sekä saamaan siunauksen että välttämään mahdollisen vaaran.

Psalmisti sanoo, että niiltä, jotka pelkäävät Herraa, ei puutu mitään. Meidän on ajateltava tätä liioitteluna (liioitteluna jonkin asian osoittamiseksi), koska tunnemme uskovia ihmisiä, joilla on puutetta rahasta, terveydestä ja muista olennaisista asioista. Heidän uskollaan on kuitenkin tapana pitää heidät pinnalla vaikeina aikoina – ja erityisesti kuoleman hetkellä.

”Nuorilla leijonilla on puutetta ja he kärsivät nälkää, mutta niillä, jotka etsivät Herraa, ei ole puutetta mistään hyvästä” (jae 10). Leijonat toimivat tässä vallan symboleina. Voimakkaatkin leijonat kärsivät kuitenkin nälästä, sillä metsästys ei aina tuota niille saalista.

Mutta psalmistaja asettaa näiden voimakkaiden eläinten tilan vastakkain ”niiden, jotka etsivät Herraa”, joiden hän sanoo olevan ”ei mitään hyvää puutu”. Ks. edellä jakeen 9 kommentit.

PSALMI 34:11-12. MINÄ OPETAN TEILLE JAHVEn PELKON

11 Tulkaa, lapset, kuunnelkaa minua.
Minä opetan teille Herran pelon.

12 Kuka on se, joka himoitsee elämää
ja rakastaa monia päiviä, että hän näkisi hyvää?

”Tulkaa, lapset, kuulkaa minua. Minä opetan teille Herran pelkoa” (jakeessa 11). Psalmisti on puhunut siunauksista, joita saavat ne, jotka pelkäävät Herraa (jakeet 7,9). Nyt hän tarjoutuu opettamaan heille Herran pelkoa (kunnioitusta).”

”Kuka on se, joka haluaa elämää ja rakastaa monia päiviä, että hän näkisi hyvää? (v. 12). Psalmisti on tarjoutunut opettamaan ihmisille Jahven pelkoa, ja nyt hän kysyy, kuka haluaa elämää ja rakastaa monia päiviä – tarkoittaen, että nämä ovat palkintoja, jotka liittyvät Jahven pelkäämiseen.

PSALMI 34:13-14. VÄLTÄ PAHAA

13 Pidä kielesi kaukana pahasta
ja huulesi kaukana valheiden puhumisesta.

14 Poistukaa pahasta ja tehkää hyvää.
Etsikää rauhaa ja pyrkikää siihen.

”Pidä kielesi erossa pahasta ja huulesi erossa valheiden puhumisesta” (jae 13). Tämä on ensimmäinen ohje niille, jotka haluavat pelätä (kunnioittaa) Herraa. Jaakob kuvaa kieltä tuleksi, joka kykenee suureen tuhoon – ”levottomaksi pahuudeksi, joka on täynnä tappavaa myrkkyä”. Hän päättelee, että jumalaapelkäävällä ihmisellä tulisi olla jumalaapelkäävä kieli (Jaak. 3:4-12)

”Poistu pahasta ja tee hyvää. Etsikää rauhaa ja pyrkikää siihen” (jae 14). Tämä on toinen ohje.

PSALMI 34:15-16. JAHVEn SILMÄT OVAT HYVÄKSYTTYJÄ KOHTAAVAT

15 Herran silmät ovat vanhurskaita kohtaan.
Hänen korvansa kuuntelevat heidän huutoaan.

16 Herran kasvot ovat niitä vastaan, jotka pahaa tekevät,
hävittääkseen heidän muistonsa maan päältä.

”Herran silmät ovat vanhurskaita (heprea: saddiq) kohtaan. Hänen korvansa kuuntelevat heidän huutoaan” (jae 15). Tämä on seuraava ohje. Psalmisti opastaa suojattiaan Jahvesta – siitä, että Jahve kuulee vanhurskaiden huudot. Tästä seuraa, että jokaisen, joka haluaa elää pitkän elämän ja nähdä paljon hyvää (jae 12), tulisi elää vanhurskaasti.

Hepreankielinen adjektiivi saddiq (vanhurskas) liittyy läheisesti substantiiviin sedaqah (vanhurskaus), joka tarkoittaa eettisten periaatteiden mukaisesti elettyä elämää — Jumalan lain ja Jumalan tahdon mukaisesti elettyä elämää.

”Jahven kasvot ovat pahaa tekeviä vastaan, hävittääkseen heidän muistonsa maan päältä” (jae 16). Tämä on seuraava ohje. Tarkoituksena on, että niiden, jotka ovat huolissaan maineestaan ja perinnöstään, tulisi välttää pahaa.

PSALM 34:17. YAHWEH KUUNTELEE OIKEITA

17 Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee,
ja pelastaa heidät kaikesta ahdistuksestaan.

”Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta ahdistuksestaan” (v. 17). Tässä toistetaan jakeen 15 ajatus hieman eri sanoin.

PSALMI 34:18-20. YAHWEH VAPAHTAA OIKEAT

18 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
ja pelastaa ne, joilla on murskattu henki.

19 Monet ovat vanhurskaan ahdistukset,
mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista.

20 Hän suojelee kaikkia hänen luitaan.
Ei yksikään niistä ole murtunut.

”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja pelastaa ne, joilla on murskattu henki” (jae 18). Lisää opetusta Jahven luonteesta, joka on mieltynyt niihin, jotka ovat murtuneita tai murskattuja. Jahve pelastaa tällaiset ihmiset.

”Vanhurskaan ahdistukset ovat monet, mutta Jahve pelastaa hänet niistä kaikista. Hän suojelee kaikki hänen luunsa. Yksikään niistä ei murru” (jakeet 19-20). Lisää ohjeita Jahven olemuksesta.

PSALM 34:21-22. YAHWEH PELASTAA PALVELIJANSA

21 Paha tappaa jumalattoman.
Ne, jotka vihaavat vanhurskaita, tuomitaan.

22 Herra lunastaa palvelijoidensa sielun.
Ketään niistä, jotka turvautuvat häneen, ei tuomita.”

”Paha tappaa jumalattoman. Ne, jotka vihaavat vanhurskaita, tuomitaan. Herra lunastaa palvelijoidensa sielun. Kukaan niistä, jotka turvautuvat häneen, ei joudu tuomituksi.” (jakeet 21-22). Lisää opetusta, jossa asetetaan vastakkain pahojen kohtalo ja niiden kohtalo, jotka turvautuvat Jahveen. Pahat ihmiset tuomitaan, mutta Jahven kansaa ei tuomita.

KIRJOITUSLUETTELOT ovat World English Bible (WEB) -julkaisusta, joka on julkisesti saatavilla oleva (ei tekijänoikeuksia) moderni englanninkielinen käännös Pyhästä Raamatusta. Maailman englanninkielinen Raamattu perustuu Raamatun amerikkalaiseen standardiversioon (ASV), Biblia Hebraica Stutgartensa Vanhaan testamenttiin ja kreikkalaiseen enemmistötekstin Uuteen testamenttiin. ASV, joka on myös julkisessa käytössä vanhentuneiden tekijänoikeuksien vuoksi, oli erittäin hyvä käännös, mutta sisälsi monia arkaaisia sanoja (hast, shineth jne.), jotka WEB on päivittänyt.

BIBLIOGRAFIA:

KOMMENTARIT:

Anderson, A.A., The New Century Bible Commentary: Psalms 1-72 (Grand Rapids: Eerdmans, 1972)

Broyles, Craig C., New International Biblical Commentary: Psalms (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1999

Brueggemann, Walter, The Message of the Psalms: A Theological Commentary (Minneapolis: Augsburg Press, 1984)

Clifford, Richard J., Abingdon Old Testament Commentaries: Psalms 1-72 (Nashville: Abingdon Press, 2002)

Craigie, Peter C., Word Biblical Commentary, Psalms 1-50, Vol. 19 (Dallas: Word Books, 1983)

DeClaisse-Walford, Nancy; Jacobson, Rolf A.; Tanner, Beth Laneel, The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Psalms (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2014)

Gower, Ralph, The New Manners and Customs of Bible Times (Chicago: Moody Press, 1987)

Kidner, Derek, Tyndale Old Testament Commentaries: Psalms 1-72, Vol. 14a (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press, 1973)

Limburg, James, Westminster Bible Companion: Psalms (Louisville: Westminster John Knox Press, 2000

Mays, James Luther, Interpretation: Psalms (Louisville: John Knox, 1994)

McCann, J. Clinton, Jr., The New Interpreter’s Bible: The Book of Psalms, Vol. 4 (Nashville: Abingdon Press, 1996)

Ross, Allen P., A Commentary on the Psalms, 1-41, Vol. 1 (Grand Rapids: Kregel Publications, 2012)

Waltner, James H., Believers Church Bible Commentary: Psalms (Scottdale, Pennsylvania: Herald Press, 2006)

DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIAS & LEXICONS:

Baker, Warren (toim.), The Complete WordStudy Old Testament (Chattanooga; AMG Publishers, 1994)

Baker, Warren ja Carpenter, Eugene, The Complete WordStudy Dictionary: Old Testament (Chattanooga: AMG Publishers, 2003)

Bromiley, Geoffrey (päätoimittaja), The International Standard Bible Encyclopedia, Revised, 4 vols. (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979-1988)

Brown, Francis; Driver, S.R.; and Briggs, Charles A., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1906, 2004)

Doniach, N.S. ja Kahane, Ahuvia, The Oxford English-Hebrew Dictionary (Oxford University Press, 1998)

Fohrer, Georg, Hebrew & Aramaic Dictionary of the Old Testament (SCM Press, 2012)

Freedman, David Noel (toim.), The Anchor Yale Bible Dictionary, 6 vol. (New Haven: Yale University Press, 2007)

Freedman, David Noel (toim.), Eerdmans Dictionary of the Bible (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2000)

Mounce, William D., (toim.), Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Grand Rapids: Zondervan, 2006)

Renn, Stephen D., Expository Dictionary of Biblical Words: Word Studies for Key English Bible Words Based on the Hebrew and Greek Texts (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 2005)

Richards, Lawrence O., Encyclopedia of Bible Words (Zondervan, 1985, 1991)

Sakenfeld, Katharine Doob (toim.), The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, 5 vol. (Nashville: Abingdon Press, 2006-2009)

VanGemeren, Willem A. (päätoimittaja), New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, 5 vol., (Grand Rapids: Zondervan, 1997)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.