Ultraljud och cancer

Andra namn på denna studie: ultraljud, sonografi, sonografi, sonogram och ultraljud.

Ett ultraljud hjälper läkare att leta efter tumörer i vissa delar av kroppen som inte syns så bra på röntgenbilder. Läkare använder ofta ultraljud för att styra biopsi nålen. Ultraljud går vanligtvis snabbt och kräver oftast inga särskilda förberedelser. De utförs ofta i öppen vård.

  Sonografi används ofta för att övervaka gravida kvinnor och deras ofödda barn.

Vad visar testet?

En ultraljudsmaskin skapar bilder, så kallade sonogram, genom att sända ut högfrekventa ljudvågor som passerar genom din kropp. När ljudvågorna studsar mot organ och vävnader skapar de ekon. Maskinen producerar dessa ekon i realtidsbilder som visar organens struktur och rörelse och till och med blodflödet i blodkärlen. Dessa bilder kan ses på en datorskärm.

Sonografi är mycket bra på att skapa bilder av vissa sjukdomar i mjukvävnaden som inte syns så bra på röntgenbilder. Ultraljud är också ett bra sätt att skilja mellan vätskefyllda cystor och fasta tumörer eftersom de ger mycket olika eko mönster. Det är användbart i vissa situationer, eftersom det vanligtvis kan göras snabbt och människor inte utsätts för strålning.

Sonografibilder är inte lika detaljerade som datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MRI). Ultraljud kan inte avgöra om en tumör är cancer. Användningen är också begränsad i vissa delar av kroppen eftersom ljudvågorna inte kan passera genom luft (som i lungorna) eller genom ben.

Läkare använder ofta ultraljud för att styra en nål för att göra en biopsi (ta bort vätska eller små vävnadsbitar för undersökning i mikroskop). Läkarna tittar på ultraljudsskärmen när de flyttar nålen och kan se hur nålen rör sig mot och in i tumören.

För vissa typer av ultraljudsundersökningar trycker man på transduktorn (den handhållna anordningen som sänder ut ljudvågorna och registrerar ekon) och förflyttar den över hudytan. Ljudvågorna passerar genom huden och når organen under huden. I andra fall måste läkaren, för att få de bästa bilderna, använda en transducer som placeras i en öppning i kroppen, t.ex. i matstrupen (röret som förbinder svalget och magsäcken), ändtarmen eller slidan.

Speciella ultraljudsmaskiner, s.k. eko-Doppler-maskiner, kan visa hur snabbt och i vilken riktning blodet strömmar genom blodkärlen. Detta är användbart eftersom blodflödet i tumörer är annorlunda än i normal vävnad. Vissa av dessa maskiner tar färgbilder. Färgdoppler ultraljud har gjort det lättare för läkare att ta reda på om cancer har spridit sig till blodkärl, särskilt i levern och bukspottkörteln.

Hur fungerar det här testet?

En ultraljudsmaskin består av tre viktiga delar: en kontrollpanel, en bildskärm och en transducer, som vanligtvis påminner om en mikrofon eller datormus. Omvandlaren sänder ut ljudvågor och tar upp ekon. Läkaren eller sonografen förflyttar transduktorn över den del av kroppen som ska undersökas. Datorn i maskinens huvuddel analyserar signalerna och ger en bild på skärmen.

Echots form och styrka beror på hur tät vävnaden är. De flesta ljudvågor passerar till exempel rakt igenom en vätskefylld cysta och skickar tillbaka mycket få eller knappt märkbara ekon, vilket gör att de syns svarta på skärmen. Vågorna studsar dock mot en fast tumör och skapar ett mönster av ekon som datorn visar som en ljusare bild.

Hur förbereder jag mig inför undersökningen?

För de flesta ultraljudsundersökningar behövs inga förberedelser, men det beror på vad som undersöks. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig instruktioner om vilka åtgärder du ska vidta före testet. Beroende på vilket organ som undersöks kan du behöva avstå från att äta, ta laxermedel eller använda ett lavemang. Om du ska göra ett ultraljud i buken kan du behöva dricka mycket vatten strax före testet för att fylla din urinblåsa. Detta ger en bättre bild eftersom ljudvågorna färdas bra genom vätskan.

Hur utförs testet?

Ultraljudet kan utföras på en läkarmottagning, en klinik eller ett sjukhus. Bär bekväma kläder. Beroende på vilken kroppsdel som undersöks kan du behöva bära en sjukhusrock.

Mestadels kommer du att ligga på ett bord. Din position beror på vilken kroppsdel som studeras. Teknikern lägger en vattenbaserad gel på huden och förflyttar transduktorn över området. Gelen smörjer huden och hjälper till att leda ljudvågorna. Gelen känns sval och glidande. Om en sond används kommer den att täckas med gel och placeras i kroppsöppningen. Detta kan orsaka tryck eller obehag.

Under testet förflyttar teknikern eller läkaren givaren medan den trycks hårt mot din hud. Du kan bli ombedd att hålla andan under skanningen. Operatören kan justera rattarna för att öka det djup som ljudvågorna skickas till. Du kan känna ett lätt tryck från transducern.

Efter skanningen torkas gelen bort från huden. Gelen ger inga fläckar på huden eller kläderna.

Hur lång tid tar testet?

En ultraljudsundersökning tar vanligtvis 20 till 30 minuter. Varaktigheten beror på typen av undersökning och hur svårt det är att hitta förändringar i de organ som undersöks.

Vilka komplikationer kan uppstå?

Sonografi är ett mycket säkert ingrepp med låg risk för komplikationer.

Vad mer bör jag veta om undersökningen?

 • Sonografi använder ingen strålning.
 • Sonografi kostar i allmänhet mycket mindre än andra bildundersökningar.
 • Resultatets kvalitet beror till stor del på teknikerens eller läkarens skicklighet när han eller hon använder transduktorn.
 • Det är svårare att få bra bilder på överviktiga personer.
 • Nyare former av ultraljud kan ge 3D-bilder.
 • Nyare former av ultraljud kan ge 3D-bilder.
 • Nyare former av ultraljud kan ge 3D-bilder. Nyare former av ultraljud kan ge 3D-bilder.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.