Pluto-Mercury Aspects

Mercury i ditt födelsehoroskop representerar perception, kommunikationsstil, dina intressen och din nyfikenhet samt hur du samlar in och bearbetar information. När det står i aspekt till Pluto är dessa delar av livet insvept med din multilife empowerment journey.

Pluto konjunkterar Merkurius
Själens empowerment journey är oupplösligt kopplad till Merkurius frågor. Diagramminnehavaren kommer att ha en intensiv, kanske tvångsmässig nyfikenhet och ett behov av att få fram sanningen, samtidigt som han eller hon ibland samtidigt fruktar den. Att bli lurad är smärtsamt för den här personen, men utöver det har han eller hon en fenomenal radar för oärlighet och kan känna av det på en kilometers avstånd. I många livstider har sanning och lögn en framträdande roll i alla aspekter av Plutos väg, och den här personen kan nu ha att göra med resultaten av att ha fått eller tvingats ljuga av någon anledning i många livstider.

Den här aspekten handlar också om att ha eller förvägras tillgång till utbildning, att kunna eller inte kunna tala sin sanning och den mycket grundläggande mänskliga intellektuella funktionen att ställa frågor och få svar. Det kan vara så att personen i många liv har blivit maktlös genom att lära sig svåra sanningar eller, kanske, leverera dem till andra muntligt eller i tryck.

Hälsningsvägen innebär att vara villig att möta/äga sanningen och föra fram ärlighet i alla situationer.

Pluto Square Mercury
I många liv möts personens förmåga att manifestera Plutons styrka och självförtroende av friktion, påtryckningar och kritik från kommunikatörer, lärare och skribenter – de som genererar och förmedlar information. Sådana personer kommer att utmana de antaganden enligt vilka horoskopinnehavaren kommer att göra denna viktigaste del av livet, och han eller hon kan bära på svåra känslomässiga rester från att argumentera, bli utpekad och behöva försvara sig själv. Det kan också vara så att någon typ av information i sig själv är det som ger spänningen, som när du får svar på din fråga och det gör ditt liv svårare.

Kvadrater har den inneboende känslan att den ena säger till den andra: ”Du gör fel – här: gör på det här sättet”. Som ett resultat av detta kan horoskopinnehavaren förvänta sig konflikter med och svårigheter från personer som på något sätt lever ut Merkurius symbolik. Den mest kritiska självkänslan i många livstider har trots allt störts av Merkuriusfolk, och ibland har det de säger ställt till det för horoskopinnehavaren. Han eller hon kan också motstå att ge efter för ny information eller lära sig många nya saker, eftersom det kan finnas omedvetna minnen från många livstider om att ny information bara kan signalera början på slutet.

Pluto motsatt Merkurius
Personens resa för att bli självständig och göra sitt liv meningsfullt i många liv blockeras, utmanas och stannar upp av Merkurius-personer. De berättar för honom eller henne ny information som bromsar upp det viktigaste han eller hon måste göra för sig själv. Det kan också handla om att ny information eller nya detaljer avslöjas, och det kan också potentiellt handla om att horoskopinnehavarens noga bevakade personliga information blir offentlig på något sätt. Om detta är fakta eller rykten spelar ingen roll – skada kan uppstå.

Som ett resultat av detta kan horoskopinnehavaren ha en omtvistad relation med olika typer av Merkurius-personer. Han eller hon kan känna ett behov av att hålla alltför många saker privata, av rädsla för att bli till åtlöje. Detta kan påverka horoskopinnehavarens förhållande till grundläggande utbildning och att göra forskning på egen hand, möjligen har han eller hon utvecklat uppfattningar/karma om att för mycket information – liksom de typer av människor som mer än de flesta trafikerar den – kan stå i vägen för det som han eller hon uppfattar att det verkligen behöver göras.

Pluto Quincunx Mercury
Den här personen har med jämna mellanrum kastats ur kurs på viktiga sätt av nyheter, budskap, brev eller personer som passar in i Merkurius symbolik. Det är möjligt att effekten av en sådan person eller särskilda delar av informationen har satt spår i horoskopinnehavarens psyke och känslor, eftersom quincunxer indikerar att man kastas ur centrum och många gånger inte vet hur man ska återhämta sig och gå vidare med fast fotfäste.

Den här horoskopinnehavaren kan ibland vägra att umgås med pratsamma eller pratglada människor, och kan under perioder av livet gå omkring med skygglappar för det som är potentiellt nytt. Det som andra kan betrakta som en frisk fläkt när det gäller vissa Mercurial-personligheter och förändringar i levnadssätt kan ses med skepsis och motstånd av horoskopinnehavaren, eftersom det finns många omedvetna minnen av livstider där förändring – och ny information – förstörde allting och saker och ting aldrig mer blev som förut.

Hans eller hennes förhållande till kommunikationer och information kommer direkt att påverka hur kapabel han eller hon uppfattar att hon eller han själv är att få det viktigaste arbetet gjort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.