The Colorado Real Estate Blog

Posted by Joseph Stengel on August 31, 2017

Historisk set, når fast ejendom skiftede ejer, bragte sælgeren køberen en håndfuld snavs fra jorden for at symbolisere, at titlen blev overført. Nu bruges der i stedet for jord juridiske dokumenter kaldet skøder til at overføre ejendomsretten til fast ejendom fra en person eller enhed til en anden.

Colorado anerkender flere forskellige typer skøder, som bruges afhængigt af, hvilke rettigheder sælgeren kan overføre og de garantier, der er inkluderet i skødet. Denne blog vil forklare de grundlæggende elementer i et skøde samt fem almindelige ejendomsskøder i Colorado.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, der gør det muligt for en ejer af en ejendom at overføre sin ejendomsret til en anden person. Et skøde, der oftest bruges til at overføre fast ejendom, er en officiel anerkendelse af den nye ejers besiddelse af ejendommen.

I henhold til Colorados lov C.R.S. 38-30-113 skal et skøde som minimum indeholde disse syv elementer for at være gyldigt:

1) Skriftligt instrument.
Colorado kræver, at et skøde skal være skriftligt for at være gyldigt.

2) Parter udpeget.
For at være gyldigt skal skødet specifikt nævne den person eller enhed, der overdrager ejendomsretten til ejendommen (overdrageren). Overdrageren skal være navnet på den person, der modtog ejendommen (overdrageren) på det tidligere skøde.

3) Vederlag.
Selv om det ikke er nødvendigt, at penge skifter hænder, for at ejendommen kan overdrages fra en part til en anden, skal skødet angive det vederlag eller den værdi, der er givet for den faste ejendom.

4) Erklæring om overdragelse.
Der er ikke specifikke ord, der skal medtages, men et skøde skal på en eller anden måde angive hensigten om at overføre ejendomsretten.

5) Beskrivelse af ejendommen.
Ejendommen skal beskrives ved hjælp af den samme juridiske beskrivelse, som findes i tidligere skøder.

6) Overdragerens underskrift.
Overdrageren (eller overdragerne, hvis der er mere end én) skal underskrive skødet, for at det kan betragtes som gyldigt.

7) Overdragelse af overdrageren og accept af modtageren.
I Colorado forudsættes overdragelse og accept, når et skøde bekræftes og registreres.

5 almindelige typer af skøder

Mange mennesker begår den STORE fejl at gå online og downloade gratis skøder og derefter udfylde dem uden hjælp fra en advokat. Til din reference er disse skøder, der er anført nedenfor, fem almindeligt anvendte typer af skøder i Colorado.

1) Garantiskøde

Et garantiskøde giver gavemodtageren den største beskyttelse i henhold til loven, fordi det garanterer garantien for ejendomsretten og mod byrder.

2) Special Warranty Deeds

Et særligt garantiskøde er mere begrænset end det generelle garantiskøde, idet det garanterer mod eventuelle mangler ved ejendomsretten, der er opstået i den tid, hvor overdrageren ejede ejendommen, i modsætning til eventuelle mangler ved ejendomsretten i hele ejendommens historie.

3) Bargain and Sale Deeds

Et bargain and sale deed overdrager ejendommen uden nogen form for garanti og anvendes generelt ved salg af ejendomme, der er beslaglagt af retten.

4) Quitclaim Deeds

Quitclaim deeds overdrager kun overdrager overdragerens eventuelle interesse i ejendommen og kommer uden nogen garanti for arten eller omfanget af overdragerens interesse.

5) Beneficiary Deeds

Beneficiary deeds bruges til at overføre ejendom ved ejerens død og skal registreres før overdragerens død.

Valg af det rigtige juridiske dokument er en vigtig del af den juridiske proces, som kan have alvorlige konsekvenser, hvis det gøres forkert. Derfor er det altid bedst at rådføre sig med en kyndig advokat for at undgå problemer og uforudsete udgifter.

Kontakt mig i dag for at planlægge en gratis konsultation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.